Investeer in jezelf

Hoe en wat

Coaching is een werkwijze en een proces waarin de coach de coachee begeleidt in het vinden van een antwoord op persoonlijke, relationele of levensvragen. Een coach hanteert verschillende stijlen en vormen, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag. Mocht deze vraag niet helder zijn, dan dient deze eerst te worden bloot gelegd. Ongetwijfeld hebben zich in je leven momenten voorgedaan waarbij ingrijpende beslissingen moesten worden genomen. En misschien dienen die zich nu weer aan. Coaching kan een uitkomst zijn als je op zo'n kruispunt staat en je het even niet meer weet. Of als je vast loopt in je relatie of op je werk en je hulp kan gebruiken bij het nemen van die stappen die het beste bij jou passen. Er is geen goed of fout, er is een spoor gelegd kan worden zodat je vrij van beperkingen verder komt.

Zelfs als we ons in de luxe positie bevinden dat ons leven voorspoedig gaat, komen er altijd vragen en uitdagingen voorbij die verband houden met bijvoorbeeld loopbaan of relatie. Je hoort wel eens: neem het leven zoals het komt of neem het niet zo zwaar: makkelijker gezegd dan gedaan, misschien is fijn leven ook een kunst.

Quo vadis

Uiteindelijk wil je weer op de 'goede' weg komen - maar wat is de goede weg? Waar sta je zelf, waar staat je relatie, waar sta je voor? Waar willen jij of jullie naar toe groeien? Er komen veel uitdagingen op een ieders pad. Elke dag zijn er weer nieuwe besluiten die genomen moeten worden, soms met je hoofd, soms met je hart. Niet gemakkelijk, waarbij besluiten soms lang doorwerken. Het is belangrijk dat je nadenkt over je activiteiten en je rollen, over het hier en nu en de verbinding die je maakt met verleden en toekomst. Waar wil je heen? 

Loopbaanbegeleiding

De eerste vraag die voorbij komt als het gaat over je loopbaan is of je op de juiste positie zit. Krijg je energie van je werk of kost het je energie? Welke bijdrage lever je, hoe is je prestatie, kom je tot bloei? Hoe is dat voor je? Blijf je waar je bent of ga je iets anders zoeken? Waar bevinden de knelpunten zich? Welke patronen openbaren zich, aan de oppervlakte of onbewust? Wat is zichtbaar, wat is herkenbaar? Wat is je doel en wat past bij je?  

Relatiestress 

Een relatie is een structuur waarin je met zijn tweeën problemen wilt oplossen die je alleen niet zou hebben. Toch willen de meeste mensen niet alleen zijn. Het is van de levensdoelen van mensen een partner te vinden die aansluit op hun vitaliteit. Toch kunnen er  dissatisfiers die de kwaliteit van een relatie ondermijnen. Deze angels moeten we vinden en neutraliseren. Alleen zo is herstel van de verbinding mogelijk en kunnen jullie nieuwe hoogtepunten beleven.

Persoonlijkheid

Er zijn vijf persoonlijkheidstrekken die min of meer vast liggen, conform de BIG5 persoonlijkheidstest. Toch zijn er ook binnen deze dimensies veel mogelijkheden aangezien we in staat zijn nieuwe dingen te leren door nieuwe verbindingen in ons zenuwstelsel te activeren. Afscheid nemen van desastreuze overtuigingen, overwinnen van angsten en in balans komen met zin en geluk. Hoe belangrijk is het voor je om authentiek te zijn, lukt je dat ook? Wat zijn je persoonlijke waarden en overtuigingen? Staan je die in de weg of helpen ze je juist? Herken je jezelf als een en hetzelfde individu of zijn er meerdere van jou: dividuum? 

De praktijk

Aan de hand van jouw vraag leg ik het proces uit hoe we naar een antwoord op zoek gaan. In een inleidend en 'vrijblijvend' gesprek kun je bepalen of ik voor jou de juiste coach ben. Zo ja, dan gaan we verder in een aantal sessies waarin we de uitdaging afpellen en de ontwikkelingsvraag bloot leggen. Soms komen we uit op een ander thema dan waarmee je binnen kwam: in een voortschrijdend inzicht tot de kern komen. Het is een oefening en een proces. Ook reflecteren we de uiteindelijke ontwikkelingsvraag tegenover de mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Last but not least: wie ben je werkelijk en wat drijft je (of jullie). Ik maak gebruik van vragenlijsten en spelvormen. Reken vooral op diverse huiswerkopdrachten - voor mij om je beter te leren kennen - maar vooral voor meer inzicht in jezelf.

© 2019 by dividuum-coaching Eindhoven Waalre