Investeer in jezelf

Sturen of volgen

Coaching is een werkwijze en een proces waarin de coach de coachee begeleidt in het vinden van een antwoord op persoonlijke, relationele of levensvragen. Een coach hanteert verschillende stijlen en vormen, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag. Mocht deze vraag niet helder zijn, dan dient deze eerst te worden bloot gelegd. Ongetwijfeld hebben zich in je leven momenten voorgedaan waarbij ingrijpende beslissingen moesten worden genomen. En misschien dienen die zich nu weer aan. Coaching kan een uitkomst zijn als je op zo'n kruispunt staat en je het even niet meer weet. Of als je vast loopt in je relatie of op je werk en je hulp kan gebruiken bij het nemen van die stappen die het beste bij jou passen. Er is geen goed of fout, we vinden samen het spoor zodat je vrij van beperkingen verder gaat.

Zelfs als we ons in de luxe positie bevinden dat ons leven voorspoedig gaat, komen er altijd vragen en uitdagingen voorbij die verband houden met bijvoorbeeld loopbaan of relatie. Neem je het leven zoals het komt of sta je zelf aan het roer. Laat je anderen voor jou beslissen of zet je zelf de koers uit? Jouw keuze.

Loopbaanbegeleiding

De eerste vraag die voorbij komt als het gaat over je loopbaan is of je op de juiste positie zit. Krijg je energie van je werk of kost het je energie? Welke bijdrage lever je, hoe zijn je prestaties, kom je tot bloei? Word je er gelukkig van? Raakt het je ziel?  Waar bevinden de knelpunten zich? Welke patronen openbaren zich, aan de oppervlakte of onbewust? Wat is zichtbaar, wat is herkenbaar? Wat is je doel en wat past bij je?  

 

Relatiestress 

Een relatie is een structuur waarin je met zijn tweeën problemen wilt oplossen die je alleen niet zou hebben. Maar niemand wil toch alleen zijn? Het is een van de levensdoelen van mensen een partner te vinden waarmee je het fijn hebt, waar je van houdt en met wie je oud wilt - en kunt worden. Hoe ideaal is het wanneer we energie krijgen van elkaar en dat onze vitaliteit aansluit. Toch kunnen er dissatisfiers ontstaan die de kwaliteit van een relatie ondermijnen. Deze angels moeten we vinden en neutraliseren. Alleen zo is herstel van de verbinding mogelijk en treed je de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Persoonlijkheid

Er zijn vijf persoonlijkheidstrekken die min of meer vast liggen, conform de BIG5 persoonlijkheidstest. Toch zijn er ook binnen deze dimensies veel varianties mogelijk: mensen zijn complexer dan een paar dimensies of trekken - los nog van de situatie waarin men zich bevindt. Tegelijk zijn we in staat zijn nieuwe dingen te leren door nieuwe verbindingen in ons zenuwstelsel te activeren. Afscheid nemen van desastreuze overtuigingen, overwinnen van angsten en in balans komen met zin en geluk. Hoe belangrijk is het voor je om authentiek te zijn, lukt je dat ook? Wat zijn je persoonlijke waarden en overtuigingen? Staan je die in de weg of helpen ze je juist? Herken je jezelf als een en hetzelfde individu of zijn er meerdere versies van jou?

De praktijk

Aan de hand van jouw vraag leg ik het proces uit hoe we naar een antwoord op zoek gaan. In een inleidend en 'vrijblijvend' gesprek kun je bepalen of ik voor jou de juiste coach ben. Zo ja, dan gaan we verder in een aantal sessies, waarin we de uitdaging afpellen en de ontwikkelingsvraag bloot leggen. Soms komen we uit op een ander thema dan waarmee je binnen kwam: in een voortschrijdend inzicht tot de uiteindelijke kern komen. Het is een oefening en een proces. Ook reflecteren we het kernthema tegenover de mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Last but not least: wie ben je werkelijk en wat drijft je (of jullie). Ik maak gebruik van vragenlijsten, voice dialogue en spelvormen. Reken op diverse huiswerkopdrachten - voor mij om je beter te leren kennen - maar vooral voor meer inzicht in jezelf.