Zin en zijn

Omgaan met informatie

Alle aandacht ten spijt die we besteden aan het gesproken woord zijn mensen non-verbaal ingesteld. Volgens Mahrabian vindt 55% van alle communicatie plaats via gelaatsuitdrukkingen, 38% via intonatie en slechts 7% van alle communicatie vindt plaats op basis van verbale uitwisselingen. Het is ook een uitdaging voor mensen om verbaal te beschrijven wat ze gezien of gevoeld hebben omdat onze indrukken meestal een zintuiglijke aard hebben. Vertaald naar de prikkels die op ons afkomen hebben we een voorkeur voor bekende informatie – wat ons minder moeite kost om te verwerken. Omgekeerd betekent dat ons geheugen wordt gestuurd door onze voorkeuren omdat we het onszelf niet te moeilijk willen maken. De neocortex doet ons geloven dat we – zoals we het in onze taal uitdrukken – een besluit bewust en na zorgvuldig beraad genomen hebben. Niets is minder waar: onze emotionele waarneming heeft vaak al de basis gelegd voor het uiteindelijke besluit.

 

Onderbewustzijn

De spreekwoordelijke ijsberg van het bewustzijn en onderbewustzijn laat zien dat 7/8 deel onder water ligt, met andere woorden het onderbewustzijn is die grote onzichtbare ijsklomp en daarmee de fundamentele basis voor het bewustzijn. We kunnen niet zonder het onderbewuste gezien het aantal stimuli waaraan wij mensen worden bloot gesteld, waarbij we spreken over terrabytes aan informatieprikkels (Vincente). Het is dan ook niet vreemd dat we die informatie beperkt kunnen verwerken en we trucs en vaardigheden hebben ontwikkeld om hier mee om te gaan. Om ons leven te beheren en ogenschijnlijk te beheersen ten einde niet gek te worden. De wetenschap dat we er gekleurd opstaan en onze eigen waarheid creëren is zo oud als Prometheus.

Betekenis

Wie niet het gevoel heeft dat zijn leven betekenis heeft, is gemiddeld genomen minder gelukkig en ervaart meer negatieve en depressieve gevoelens. De uitdaging is een balans te vinden tussen het zoeken naar betekenis en tevredenheid in het leven. Wie zoekt naar betekenis is vaak nieuwsgieriger en kent een grotere openheid voor de wereld (Steger). Met name in de overgang van jeugd naar volwassenheid is de zoektocht nadrukkelijker aanwezig. Tegelijk kunnen ook verlies van werk of relatie de zoektocht opnieuw aanwakkeren. Vaak is eerst een crisis nodig om je te realiseren wat echt belangrijk is. 

Het zoeken van betekenis kan ook onrustig maken of tot rusteloosheid leiden en daarmee geluk in de weg staan. Belangrijk in deze is een onderscheid te maken tussen het zoeken naar betekenis en het ervaren hiervan. We kunnen voorzichtig concluderen dat te hoge ambities geluk in de weg staan. De kunst lijkt te zijn het gras van de buurman niet als groener te beschouwen maar anders van kleur. 

 

Geluk

Cruciale eigenschappen om geluk te vinden en te houden zijn onder meer het vermogen om stil te staan bij anderen, relaties aan te gaan en te onderhouden en te leren van anderen alsmede het matigen van de zoektocht naar zin en geluk. Het vermogen stil te staan bij de gebeurtenissen in ons leven en hoe ons dat beïnvloedt lijkt een belangrijke factor voor de omgang met veranderingen.

Tegelijk zijn er ook een aantal psychologische factoren van invloed zoals de hang naar perfectie en de angst voor verlating. Het risico bestaat hierin dat deze personen een sterk gevoel hebben het alleen te willen doen. Zo is de invloed van anderen beperkt en hoef je geen diepe relaties met anderen aan te gaan. Hechting en afwijzing zijn begrippen die vaak in liefdesrelaties voor kunnen komen (Cuppen). Geliefden blijven in een spel van aantrekken en verlaten een grote mate van invloed op elkaar uitoefenen.

Tot slot is de mate van zelfwaardering van belang als het gaat over de ervaring van een zinvol leven. Meer in het bijzonder dat je nadenkt over je activiteiten en je rollen, over het hier en nu en de verbinding die je maakt met verleden en toekomst. 

Ook is een thema als houding van grote invloed op ons zelfbeeld en daarmee de zelfwaardering. 'Ik heb een mening over mezelf en in een constante innerlijke dialoog wordt deze mening daardoor beïnvloed. Dat heeft gevolgen voor mijn gedragingen en functioneren. In deze cirkel van houding, zelfbeeld en functioneren draait de klok rond en kan ik mezelf negatief of positief beïnvloeden.'